Bondsfotowedstrijd 2021

Persbericht:

Jaarlijks organiseert de landelijk Fotobond een prestigieuze wedstrijd voor fotoclubs. Deze wedstrijd heet de Bondsfotowedstrijd (vaak afgekort met BFW). Elke bij die bond aangesloten fotoclub – dat zijn er honderden- mag deelnemen door het inzenden van 10 foto’s.  Van elk lid van een fotoclub mogen maximaal 2 foto’s in de inzending zitten. Je kunt dus niet,  als je een uitschieter in je club hebt,  dat ene lid meer dan de helft van zijn foto’s laten meedingen. De foto’s moeten een doorsnede zijn van de inzendende club.
De jury die de foto’s beoordeelt bepaalt welke club het beste heeft gepresteerd, maar kan ook aan individuele foto’s een zogenaamde “sticker” toekennen.

De jury bestaat uit 3 personen, die elk een cijfer tussen 1 en 10 aan een foto kan toekennen.  Zelden  geeft een jurylid een cijfer lager dan 5 en een 10 komt praktisch nooit voor. Als een foto 27 punten of hoger scoort krijgt die een gouden sticker, 25 en 26 een zilveren en 24 of 23 een bronzen.

FotoclubRooi kreeg voor 3 foto’s een bronzen sticker, waarvan twee foto’s 23 en één 24 punten behaalde. De hoogst scorende foto staat bij dit artikel afgedrukt. De foto is van Hans Vervloed en heeft als titel “Vuurtje”?  De andere twee foto’s met 23 punten zijn van Frans Geenevasen en Jan van der Werff.

Met zo’n hoge individuele score kan het bijna niet anders of de totaalscore voor de club is ook hoog. En dat is ook het geval. Van 114 deelnemende clubs eindigde onze Rooise club op plaats 6! Dit is ongekend. Zelfs clubs die elk jaar hoog eindigen en tot de topclubs gerekend worden, hadden dit jaar het nakijken.

Bondsfotowedstrijd 2020

FotoclubRooi is dit jaar met 189 punten op de 78ste plaats van de 151 deelnemers geëindigd.

Klik op de foto om deze op groot formaat te bekijken.